ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στόχο μας αποτελεί η ανάπτυξη της μουσικότητας του παιδιού, η τόνωση της αυτοπεποίθησής του, καθώς και η ενίσχυση των στοιχείων που υπάρχουν στη φύση του. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα ανακαλύψει πιθανές τάσεις και ταλέντα, χαρίζοντας στον εαυτό του ξεχωριστές στιγμές δημιουργικής ευχαρίστησης.

ΒΡΕΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 1,5 έως 3 ετών

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3 έως 6 ετών

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 8 ετών

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ από 6 έως 10 ετών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ