ΜΟΥΣΙΚΟΥ..ΠΟΛΗ

Τι είναι το θεατρικό παιχνίδι;

Το θεατρικό παιχνίδι είναι η μορφή εκείνη του δρώμενου που προκύπτει από ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς με ή χωρίς λόγο, βασισμένο στα βιώματα και τα αισθήματα των συμμετεχόντων. Μια βασική διαφορά του με το ίδιο το θέατρο είναι ότι δεν στοχεύει στην παράσταση του γεγονότος αλλά απλά και μόνο αρκείται στη βίωσή του από τους συμμετέχοντες. Το θεατρικό παιχνίδι επιτρέπει στον άνθρωπο να εκφραστεί συνολικά, να διοχετεύσει δημιουργικά την ενέργειά του, να ευαισθητοποιηθεί και να επικοινωνήσει. Επιπλέον δυναμώνει και δένει μια ομάδα που πρόκειται να δουλέψει μαζί.

Το Θεατρικό Παιχνίδι χρησιμοποιείται για την ψυχοσωματική κινητοποίηση του παιδιού, καθώς και στη διδακτική πρακτική σαν μέσο διδασκαλίας.